Collection: ქალის შარვალი და შორტები/Women's Pants and Shorts

ქალის ხელნაკეთი ნაქსოვი შარვალი და შორტები./Women's handmade knitted pants, shorts and skirts.